IRRATIONAL TIMES

„Irrational Times” to polsko-szwedzka wystawa współczesnego designu, inspirowanego wzajemnymi wpływami kultury słowiańskiej i skandynawskiej na przestrzeni wieków, przejawiającymi się m.in. w mitach i legendach, a także w podobnych rozwiązaniach technicznych, które można obserwować w zachowanych elementach kultury materialnej. Od prawieków nasi przodkowie, zamieszkujący tereny obecnej Polski i Szwecji, prowadzili wymiany handlowe, dzięki czemu przekazywali sobie wzajemnie elementy kultury. Można dzięki temu wskazać na wspólne motywy w folklorze, podobne lub wręcz takie same sposoby produkcji wykorzystywane w przedmiotach codziennego użytku czy też motywy zdobnicze. Efektem współpracy projektantów z Kosmos Project oraz Petry Lilji z Petra Lilja Design oraz kuratorki Magdaleny Popławskiej są obiekty designu łączące dawne techniki rzemieślnicze – np. tkactwo, snycerkę, słomkarstwo, naturalne barwienie – z nowoczesnymi technikami używanymi w designie, jak druk 3D. Wystawa była pokazywana w Kalmarkonstmuseum w Kalmar w Szwecji, Form/Design Center w Malmo w Szwecji i podczas Gdynia Design Days w Gdyni.

Data

2015

Kategoria

Design