PRZY WSPÓLNYM STOLE

Stół jest tu symbolem miasta, w którym po II wojnie światowej spotkało się wiele kultur, jest też symbolem gościnności i otwartości. Projekt ma przypominać o tym, że we Wrocławiu obok siebie zamieszkali Polacy z wielu odległych województw (miedzy innymi rzeszowskiego, mazowieckiego), Niemcy, Żydzi, Łemkowie, Bojkowie, Ukraińcy, Ormianie, Tatarzy, reemigranci z Bośni, Belgii, Francji i Bukowiny rumuńskiej, którzy nierzadko po raz pierwszy znaleźli się w Polsce, Grecy, Macedończycy, Karaimi, Kresowiacy z Wileńszczyzny, ze Lwowa i Polesia, Romowie. Otaczające stół dwanaście siedzisk upamiętnia poszczególne grupy ludności zamieszkujące miasto. Jedno z siedzisk pozostaje niepomalowane, jako zaproszenie dla przyszłych mieszkańców miasta. Chcielibyśmy, żeby ten projekt łączył ludzi zarówno symbolicznie, jak i w rzeczywistości – tak, aby chcieli się oni spotykać, rozmawiać i wspólnie spędzać czas.

Data

2016

Kategoria

Design